<div id="noframefix"> <h1>Det Norske Mannskor av 1995</h1> <p><b>Feiende flott og velklingende sang levert av kjekke menn i svart</b></p> <p>Please <a href="http://www.student.uit.no/dnm/">Click here</a> to visit <a href="http://www.student.uit.no/dnm/"><b>Det Norske Mannskor av 1995</b></a> site</p> </div>